ProCert en KRP

Als gediplomeerd medisch pedicure ben ik aangesloten bij ProCert en sta ik ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

 

ProCert

ProCert is een stichting met als doel het bevorderen van kwaliteit in de pedicurebranche. Niet alleen consumenten, maar ook zorginstellingen en zorgverzekeraars willen in één oogopslag kunnen vaststellen of een pedicure aan de gestelde eisen voldoet.

ProCert heeft daarom het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om aan deze vraag te kunnen beantwoorden.

 

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

In de markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde (medische) pedicures, die werken volgens afgesproken richtlijnen. In het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de (medische) pedicure vastgelegd. Het KRP helpt deze (medische) pedicures landelijk te registeren.

Het registratiesysteem sluit aan bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

 

De kwaliteitsnormen berusten op vier punten:

  • Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.

  • Code van het voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep.

  • Richtlijnen; beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen.

  • Accreditatiepuntensysteem; bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied. 

Het kwaliteitsregister en dus ook de toelatingsvoorwaarden zijn op bovengenoemde punten gebaseerd.